IT's Time for Smart Business (13).png
1/17

SM'ART BU$INE$$ հավելված

  Ու՞մ համար է                 

 • ՓՄՁ հիմնադիրների

 • Սկսնակ ձեռնարկատերերի

 • Ձեռնարկատիրությամբ հետաքրքրվոողների

 • Զարգացման մենեջերների

  Ինչի՞ համար է                

 • Աջակցել, ուղորդել 

 • Խնայել ժամանակը և ռեսուրսները

 • Բարձրացնել աշխատանքների արդյունավետությունը

 • Ձևավորել և զարգացնել վիրտուալ գործարար միջավայր

  Ի՞նչ է ներառում             

 • Օգտակար տեղեկություններ

 • Հաշվիչներ և գործիքներ

 • B2B միջավայր համագործակցության համար, գործարար ցանց (business network) ստեղծլու համար

  Ինչու՞ օգտվել                  

 • Ամեն ինչ 1 վյարում է՝ Ձեր բջջային հեռախոսում։

 • Հասանելի է ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ։

 • Հասանելի է ՄԻՇՏ՝ 24/07։

 • Անընդհատ թարմացվում է (տեղեկություններ դրամաշնորհների մրցույթների վերաբերյալ, օգտակար գործիքներ, հայտարարություններ և այլն)։

 • Ծանոցումներ կարևոր բիզնես միջոցառումների մասին։

 • Հայերեն է։

  Ինչպե՞ս օգտվել              

Ներբեռնել
icon-removebg-preview_edited.jpg
icon-removebg-preview_edited.jpg
download (3).png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5